BigDeal - Kielikoulutus T:mi, Puhelin (09) 344 5539, Gsm 040 353 7488, heikki.orkimo@bigdeal.fi, Kaivonkatsojantie 5 b 34, 00980 Helsinki
Kouluttaja

Heikki Orkimo
Kielenkääntäjä, BBA

Australia 1988 - 1995
Heikki Orkimo on asunut 7 vuotta Australiassa, jossa hän on opiskellut mm. kansainvälistä kauppaa ja perustanut oman vienti- ja tuonti välitysfirman 1990-luvun alussa Brisbanessa. Neuvottelut vientiyritysten ja maahantuojien välillä ovat kehittäneet kansainvälisillä markkinoilla tarvittavaa pelisilmää, kun tavoitteena on ollut luoda "win-win situation" sopijapuolten kesken. Tutuksi ovat tulleet mm. kansainväliseen kauppaan liittyvät asiakirjat ja yritystoiminnan käytännön järjestelyt englanninkielisessä kulttuurissa.

Heikki on suorittanut Australiassa myös virallisen kielenkääntäjän tutkinnon: englanti-suomi-englanti, ja toiminut mm. freelance kielenkääntäjänä.

Ruotsi 1995 - 2000
Hän on työskennellyt Tukholmassa myynti- ja asiakaspalvelutehtävissä 5 vuotta, ulkomaankauppaa harjoittavassa rakennusmateriaalien tukku- ja vähittäismyyntiyrityksessä. Heikin puhe ja sanaston käyttö ovat lähinnä riikinruotsia. Vuosien varrella kertynyt kokemus kommunikoida työ- ja arkipäivän tilanteissa ovat antaneet arvokasta kokemusta ja tietoa, jota jakaa eteenpäin ruotsin kielen ja kulttuurin koulutusta tarvitseville.

Suomi 2000 -
Heikki on suorittanut englanninkielisen korkeakoulututkinnon, jossa suuntautumisalueena on ollut kansainvälinen liiketoiminta. Opinnäytetyössään hän tutki kilpailulakiuudistusten vaikutusta teknologiayritysten oikeusturvaan.

Hän on suunnitellut ja toteuttanut englannin- ja ruotsin kielikursseja vuodesta 2007 lähtien, mm. seuraavien yritysten ja organisaatioiden työntekijöille: VV-Auto Group Oy, Pöyry Oyj, Pöyry Civil Oy, Örum Oy, New Store Europe Oy, Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, Koulutusfirma Raine Manninen Oy, Finikor - Suomen Ruosteenestoliikkeiden Osuuskunta, RTF Financial Holdings Inc, Tapiola-ryhmä, AIG Europe Ltd.

Koulutus ja tutkinnot

Bachelor of Business Administration, BBA
Degree Program in International Business
Haaga Instituutin amk, Helsinki. 2001 - 2006.

Kauppateknikko
Kansainvälisen liiketoiminnan opintosuunta
Monimuoto-opiskelu. Markkinointi-instituutti, Helsinki. 1997 - 2000.

Kielenkääntäjän tutkinto: englanti-suomi-englanti
National Accreditation Authority for Translators and Interpreters,
NAATI. Sydney, Australia. 1995.

Ylioppilas
Simonkylän lukio, Vantaa 1981-1984.

Muita suoritettuja tutkintoja/kursseja

Certificate of Proficiency in English, CPE. University of Cambridge - tutkinto. 2001.
Företagsekonomi , Gymnasiekurs, Komvux, Huddinge, Ruotsi. 1999.
EuroEnglish Translation Workshop, Helsingin yliopisto. 1996.
Diploma of Freelance Journalism, Australian College of Journalism 1990.

 

2013 © BigDeal Kielipalvelut